Melodie čísel.

Někdy v roce 2009 se ke mně dostala příležitost začít tvořit hudbu na základě čísel. Za dobu mého bádání, což obnášelo nejen omyly, ale později výrazné důkazy o pravdivosti, o kterých povídám na svých workshopech a interaktivních přednáškách, kde si lidé mohou vyzkoušet, jak zní, jsem na základě čísel vytvořila téměř čtyři tisíce minut hudby. Došla jsem k názoru, že tato oblast není zdaleka doceněná a lidé si neumí představit, jak tento nástroj může zasahovat do jejich samotných životů. V určitém okamžiku jsem měla pocit, že dále nebudu s tímto nástrojem pracovat, protože poskládání čísel a jejich konečný výsledek trval dlouho a časově nebylo možné se soustředit na něco jiného, což mi odebíralo spoustu energie a kýžený výsledek se dostavil až za dlouhou dobu.

Další dva roky jsem „pracovala“ v soukromí a přemýšlela, jak vše zjednodušit tak, aby se tyto melodie dostaly k co nejvíce lidem, dostavilo se jednoduché spojení tří základních ukazatelů, které vše zjednodušily a nabraly novou úroveň tvoření.

Každá hudba ovlivňuje stav vědomí. Lidé si přitahují takové zvuky a rytmy, které potřebují.

Na workshopech Víte, jak zníte ukazuji lidem jejich jedinečnost na základě odstranění starých předsudků a vzorců, tím jsou uvedeni do stavu originality, neomezenosti a lehkosti. Používáme čísla v rámci jejich melodií.

Kdo může říci jak zní? Lidé zní všelijak, ale vždy originálně. Je pravda, že jsem se setkala s názorem, že jsou si melodie podobné a jak mohu dokázat jejich pravdivost a originalitu. Na workshopech a přednáškách se lidé s tímto tématem úzce seznamují.

Dá se stanovit psychická a fyzická zátěž tím, jak zpívají, nebo i obyčejným slovem, hlasem, který běžně používají. 

Dá se zjistit touto metodou, na co lidé trpí, čím jsou zatížení a jak mohou tyto zátěže odlehčit, nebo úplně odebrat. Neříkám, že je toto jediná metoda, jak lidem pomoci, jen je to jiný způsob. Každý si přitáhne do svého života, co potřebuje.

V mém případě miluji hudbu již od dětství, tak jsem tento způsob využila,  protože se mi zdá být nejpřirozenější. Lidé, kteří pracují s terapeutickými nástroji hudby, s tóny, zvuky,  ví, jak je mocný tento nástroj k naladění, harmonizaci a usnadnění léčby psychických bloků. 

Za dobu mé praxe jsem se setkala s různými druhy psychosomatických poruch a vždy po zásahu hudební terapie přišlo uvolnění a ve více případech i změna přístupu k sobě samému.

Všichni ví, jak zní!

                               Nebojte se znít všemi tóny, dokud nenajdete svoji melodii!