MEDITACE

Meditace je stav změny vědomí

 

Meditací se dostáváte do stavu tzv. hluboké relaxace, kdy odpočívá rozum a tělo se nechá unášet v časoprostoru. Pomocí meditačních technik a zvolení správného postupu hudby (slov) se člověk oprostí od současného reálného dění

a může v tomto stavu projít neskutečnými prožitky, které často nazýváme vesmírnými či kosmickými úlety. Dostáváme se do stavu beztíže

a připravujeme naše tělo na odpočinek.

U meditačního procesu se doporučuje dostat mysl a tělo opět do reality, a to opatrně, postupně, klidně a uvolněně. Nelze z meditačního stavu náhle odejít, protože bychom zbytek dne nebyli soustředěni na reálné činy.

Při meditačních technikách se léčí tělo a mysl díky niternému prožitku.

Meditační techniky mohou být relaxační, bez záměru, nebo meditace řízené. 

 

U hluboké meditace nemá člověk pocit,

že se nachází na určitém místě, nebo v určitém časovém pásmu. Většina meditujících není schopna po hluboké meditaci určit čas strávený

v tomto stavu a vždy se jim tento čas zdá být kratší, než ve skutečnosti bývá. Lidé se dostávají do své podstaty, kde čas neexistuje. Proto se nejvíce léčí v meditaci.

Řízenou meditací proplouváme příběhem, který

je nám nabídnut a nutí meditaci taktéž odklonit z reálného dění.

 

Relaxace

 

Velmi podobná je také relaxace, ale při relaxaci odpočíváme bděle. U relaxačních cvičení a hudby můžeme aktivně odpočívat a nechat se lehce unášet na vlnách klidu, ze kterých můžeme kdykoliv odejít.

Relaxaci můžeme zažít v centrech k tomu určených, relaxovat můžeme u knihy, hudby, tvoření.

U tvoření má relaxace ještě širší spektrum uvolnění a tato relaxace se propojuje v prvky meditační.

Člověk se dostává k sobě a tvoří. Je to nejlepší stav pro samotného člověka. Perpetuum mobile, kdy vytváříme skrze sebe další část našeho vesmíru. Jsme obohaceni sami sebou a tím,

co vyšlo z nás samotných. Tělo a mysl mládne!

 

Mantry

 

Meditace ve zpěvu MANTRY

Soustředění se na slovo, věc nebo objekt. Mantry jsou víceúčelové a vhodné nejen pro soustředění se na jednu věc, ale většinou ji známe jako zpívání manter. Pokud správně použijeme slova

a soustředění a využijeme k tomu zvuk, dostáváme se do fáze meditační a proměňujeme stav vědomí a tím směřujeme k danému účelu.

 

Doporučuji tvořit!